Home
      Organisatie
      Contact
      Media
      West-Vlaanderen
      Oost-Vlaanderen
      Vlaanderen
      Visie
      Junior
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur

 

Voor jongens en meisjes met goesting in STEM ...

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics

In het Nederlands lees je dit als:
"exacte wetenschappen, techniek & technologie, het ingenieursvak en wiskunde". 

Wat de kinderen schrijven over de Techniekacademie, recht uit het hart!

 


 

Onze visie is ietwat speciaal:

Met de baseline ‘Richting Morgen’ wordt de kern van de boodschap in de verf gezet: wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang. Ze maken ons leven beter, zowel op persoonlijk – carrière, persoonlijke ontwikkeling -, als op maatschappelijk vlak.

 

De kloof tussen maatschappij en wetenschap/technologie blijft vandaag nog steeds bestaan. Er wordt geopperd dat het wantrouwen ten opzichte van de wetenschap/technologie niet enkel door gebrek aan kennis wordt veroorzaakt, maar wellicht eerder door een gebrek aan een gevoel van betrokkenheid.

 

Enkele beleidsdoelstellingen zijn:

 • Het stimuleren van een cultuur van wetenschap/technologie en innovatie bij alle lagen van de bevolking en bijdragen tot het verhogen van het innovatieve potentieel.

 • Het verhogen van de participatie van de brede lagen van de bevolking aan het maatschappelijke debat rond wetenschap/technologie en innovatie en de impact hiervan op de samenleving.

 • Aandacht besteden aan het verhogen van de betrokkenheid van kansengroepen en het verhogen van de kansen van toptalent om van West-Vlaanderen via de Techniekacademie een topregio te maken.

 • Het stimuleren van van jongeren om te kiezen voor een technische en wetenschappelijke loopbaan. Deze doelstelling is het onderwerp van het actieplan STEM voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek (2012 – 2020) dat samen met het beleidsplan wetenschapscommunicatie is meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

 

De Techniekacademie wil een duidelijke link geven met het bedrijfsleven om jongens en meisjes te overtuigen dat met een technisch diploma de toekomstkansen gegarandeerd zijn.

 


 

Recent werd in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar de impact van naschoolse STEM-activiteiten. Daarin kwamen verschillende thema’s naar voren:

 1. Naschoolse STEM-activiteiten zijn succesvol in het engageren en geïnteresseerd houden van grote aantallen studenten uit diverse lagen van de bevolking.
   

 2. Jonge mensen betrokken bij deze programma’s drukken hun nieuwsgierigheid en interesse in STEM gerelateerde onderwerpen uit, zowel op school als daarbuiten.
   

 3. Terwijl ze deelnemen, verwerven jongeren echte vaardigheden alsook de mogelijkheid om zich op een productieve manier te engageren in onderzoeksprocessen op het vlak van STEM.
   

 4. Jongeren leren essentiële vaardigheden op het vlak van STEM die relevant zijn in het (dagelijkse) leven en hun loopbaan.
   

 5. Deelnemers leren STEM op waarde te schatten door bij te dragen aan de maatschappij en door globale en lokale problemen op te lossen.
  Ze beginnen in te zien hoe STEM nauw verweven is met hun dagelijkse leven.
   

 6. Jongeren zijn zich bewust van de mogelijkheden in een loopbaan
  en hebben een genuanceerd begrip van deze loopbanen.
   

 7. Naschoolse STEM-activiteiten kunnen een impact hebben op de latere academische prestaties.

 

 

Wij hanteren het systeem van de UITpas.

Gebruik de vrijetijds UiTPAS bij de Techniekacademie!
Spaar bij elke sessie één punt. Genoeg punten gespaard, ruil deze dan om tegen extra voordelen of exclusieve geschenken bij een heleboel UiTPAS-partners in en buiten de gemeente.

Met een UiTPAS tegen kansentarief krijg je 80% korting op de deelnameprijs. De gemeente legt 40% bij en Melexis legt ook 40% bij.

 


.

Kinderen zijn onze toekomstige ingenieurs!


Selectiekantoor elekti. uit Menen zegt zijn volle steun toe aan de Techniekacademie. 
 

Selectiekantoor elekti. is expert in jobs en loopbaanbegeleiding voor ingenieurs en technici in West- en Oost-Vlaanderen.
Zij komen dagelijks in contact met bedrijven en technische profielen.
De kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. West-Vlaanderen heeft niet alleen de laagste werkloosheidscijfers van België, de provincie heeft ook een groot tekort aan technisch geschoolden. De Techniekacademie is daarom een schitterend initiatief om ingenieurs van jongs af aan te triggeren.” 

Stefaan Gernaey, zaakvoerder van elekti. en zelf ingenieur elektromechanica, weet als geen ander dat, gezien de technologische vooruitgang, bedrijven schreeuwen om technische talenten. 
Het is belangrijk dat kinderen naast sport of muziek ook met technische geletterdheid in contact komen”, aldus Gernaey. “
Dit doet kinderen op een positieve manier kijken naar techniek.
Een technische opleiding wordt vaak als minderwaardig gezien maar dit is een totaal verkeerd beeld. TSO wordt dan gekozen omdat de kinderen ASO niet aankunnen of niet sterk genoeg zijn in talen.
Dit is niet de juiste drijfveer. De keuze moet er zijn omdat het leuk is iets te maken en te weten hoe de dingen werken.
TSO is de perfecte voorbereiding naar een technische bachelor of master. Onze maatschappij kan niet zonder techniek en wetenschappen.
Kinderen zijn onze toekomstige ingenieurs.
We willen hen mee klaarstomen!” 
 

Meer weten over onze activiteiten? Lees meer op www.elekti.be

 


"Technisch onderwijs is heel belangrijk"

“Technisch onderwijs werd jarenlang bestempeld als minderwaardig en toch is daar niet de minste reden toe. Zonder techniek, geen welvaart en ook geen ondernemerschap.

West-Vlaanderen heet een dynamische regio te zijn en daar is geen woord van gelogen. In geen enkele Vlaamse provincie hangt er zoveel “entrepreneurship” in de lucht, nergens wordt er zo hard gewerkt als in de kustprovincie. Dat heeft over de generaties heen veel welvaart met zich meegebracht.

Eén aspect wordt daarbij wel eens over het hoofd gezien: welvaart kan niet bestaan zonder een technisch onderwijs op niveau. Niet alleen omdat er te weinig gedacht wordt aan een technische opleiding, even goed omdat technisch geschoolde mensen al eens vaker hun geluk zoeken buiten de provinciegrenzen.

Gelukkig komen er bemoedigende signalen uit de maatschappij. De overheid pleit bij monde van Vlaams minister Hilde Crevits herhaaldelijk op het belang van technische opleidingen. De kmo-wereld helpt aardig aan de promotiekar duwen en maar goed ook. Zo wordt het “duaal leren” meer dan ooit aangemoedigd. Laat het nog eens duidelijk gezegd zijn: technische beroepen zijn heus niet minderwaardig. Wel zetten ze de deur breed open voor creativiteit, toegevoegde waarde en innovatie. Zijn dat niet toevallig elementen die het ondernemerschap dag in dag uit nodig heeft? Europese landen zoals Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en het VK hebben een nationale STEM-strategie ontwikkeld vanaf einde jaren 90/ begin jaren 2000. Laat Vlaanderen maar dezelfde richting opgaan.”

Lees hier de volledige blogpost.